Inleiding
Deze verklaring is van toepassing op alle diensten die geleverd worden door Readingpraktijk Focus. In deze privacyverklaring hebben wij omschreven hoe wij omgaan met persoonsgegevens van onze cliënten. Readingpraktijk Focus is gevestigd in Heemstede en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer: 78579074..

Persoonsgegevens die wij verwerken
Readingpraktijk Focus verwerkt persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt door het aanmelden voor een reading of andere diensten. De gegevens die wij van u opslaan zijn:

  • Uw naam
  • Uw e–mailadres
  • Uw telefoonnummer
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde. Waaronder verslaglegging van de reading of coaching sessie.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Readingpraktijk Focus zich aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
Wij behouden ons het recht om wijzigingen door te voeren wanneer dit door de AVG wordt opgelegd.

Waarom we deze gegevens vragen:
Wij kunnen deze gegevens gebruiken voor:

  • Zorgdragen voor een juiste dienstverlening
  • Beheren van het cliëntenbestand
  • Onderhouden van contact over afspraken of opvolging
  • Administratiedoeleinden zoals facturatie
  • Wettelijke verplichtingen, zoals AVG gegevens voor onze belastingaangifte
  • Het kunnen afhandelen van eventuele klachten

Hoe lang bewaren wij gegevens?
Readingpraktijk Focus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Net als iedere andere ondernemer zijn wij verplicht deze gegevens minimaal zeven jaar te bewaren in onze administratie, inclusief facturen met daarop uw adresgegevens.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Readingpraktijk Focus verstrekt uw gegevens niet aan derden. Dit doen wij uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiliging en SSL
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft altijd het recht om uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

Contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen. Alle informatie staat op onze contactpagina.

Deze privacyverklaring is opgesteld op 22 juli 2020 en voor het laats aangepast op 22 juli 2020